Większość małych i średnich firm, prowadzonych w formie tradycyjnej działalności gospodarczej, należne podatki rozlicza na podstawie książki przychodów i rozchodów (rzadziej przedsiębiorcy korzystają z księgowości uproszczonej, czyli ryczałtu ewidencjonowanego). Spółki prawa handlowego (m.in. spółki z ograniczaną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne) oraz przedsiębiorstwa, które przekroczą pewien próg podatkowy (roczne obroty) muszą przejść na pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe. Usługę prowadzenia pełnej księgowości oferuje niejedno biuro rachunkowe Chorzów. Co ona dokładnie obejmuje?
Księgowi prowadzący księgi rachunkowe zapewniają swoim klientom opracowanie planów kont oraz pełną ewidencję przeprowadzanych w firmie operacji gospodarczych. W ramach oferty przedsiębiorcy mogą liczyć również na poprowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych (rozrachunki, ewidencja firmowych środków trwałych), bieżące sporządzanie rejestrów podatku VAT. Biura rachunkowe przygotowują również sprawozdania finansowe.

Author:

Related Post

top