Czy warto wybrać się na studia informatyczne? To pytanie z pewnością zadaje sobie niejeden tegoroczny (i nie tylko) maturzysta. Odpowiedź jest dosyć złożona i zaiste niejednoznaczna – jak to skądinąd często bywa w przypadku tego typu pytań. Wiele bowiem zależy tu od naszych osobistych upodobań oraz preferencji, nie mówiąc już nawet o predyspozycjach i talentach w szerokim ujęciu.

Jeszcze inną ważką kwestią, jaką z pewnością musimy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tak istotnej przecież decyzji – jaką jest wybór kierunku studiów – jest możliwość późniejszego zatrudnienia (tj. po ukończeniu edukacji w interesującym nas zakresie). Tutaj oczywiście sprawa wygląda zupełnie nie najgorzej w porównaniu do chociażby kierunków humanistycznych.

Jednakże, ile z tego, czego się nauczymy w murach uczelni, przyda się nam naprawdę w praktyce (pracy) pozostaje sprawą niejasną. Zwykle przecież bywa tak, że praca i edukacja to dwa różne światy. Dotyczy to jednak w zasadzie każdego kierunku. Pytanie, tylko w jakim stopniu. Czy informatyka jest dla nas?

No cóż, decyzja i tak należy do nas…

Author:

Related Post

top