Donos do urzędu skarbowego

Donos do urzędu skarbowego
Brak przestrzegania obowiązujących zasad przez wspólnika bądź pracodawcę zwykle podlega surowej karze. Każde wykroczenie powinno być kierowane do odpowiedniego organu, który zbada konkretną sprawę i wyciągnie odpowiednie konsekwencje.
Donos do urzędu skarbowego może złożyć każdy, jednak najczęściej wymagane jest oświadczenie na piśmie. Gdy osoby kontrolujące konkretną sprawę potwierdzą wykroczenie dana osoba obciążana jest grzywną w kwocie od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Należy jednak pamiętać że również brak odprowadzonego na czas podatku od towarów bądź usług lub opłaty od wzbogacenia podlega karze finansowej.
Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto urzędu przestrzegających wyznaczonych terminów. Gdy dana osoba nie zgadza się z obciążającymi informacjami może złożyć odwołanie.
Nieoceniona w takiej sytuacji jest również pomoc doświadczonego księgowego bądź radcy prawnego, którzy służą radą i pomocą na każdym etapie. Często wystarczy jednorazowa konsultacja. Wiele spraw kierowanych jest na drogę sądową z powodu braku porozumienia i niedotrzymania ważnych terminów.

Author:

Related Post

top