Osoby, które posiadają dodatkowe środki finansowe i chcą je zainwestować, mają kilka możliwości. Mogą założyć konta oszczędnościowe, lokaty, czy inwestować na giełdzie papierów wartościowych w akcje bądź obligacje, co łączy się z większym ryzykiem.

Przeglądając oferty banków na stronach internetowych lub udając się do oddziałów tego rodzaju placówek, natkniemy się na wiele rodzajów lokat. Najprostszym podziałem takich produktów bankowych jest rozróżnienie na lokaty bankowe terminowe i progresywne.

Lokaty terminowe, które dotyczą lokowania oszczędności na określony okres czasu, dzielimy z kolei na krótko i długoterminowe. Lokaty krótkoterminowe zawierane są na okres do 12 miesięcy, najczęściej 3 lub 6 miesięcy. Natomiast lokaty długoterminowe zawierane są na czas powyżej roku, zwykle 1,5 lub 2 lata. Porównanie lokat bankowych wypada na korzyść lokaty długoterminowej, ponieważ zazwyczaj posiada ona większe oprocentowanie. Bank może pozwolić sobie na większe odsetki, ponieważ umożliwiamy mu przez dłuższy okres czasu dysponowanie ulokowanymi u niego środkami finansowymi.

Lokaty bankowe możemy podzielić na odnawialne i nieodnawialne. W pierwszym przypadku lokata jest automatycznie odnawiana, kiedy upłynie termin umowy, w drugim zaś klient jej nie kontynuuje tylko odbiera uzyskane środki.

Wśród lokat możemy wyróżnić też lokaty progresywne, w przypadku których w każdej chwili możemy dokonać dopłaty do kapitału początkowego. Wysokość poszczególnych dopłat jest ustalana przez bank. Plusem jest tutaj fakt, że oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z wielkością ulokowanego kapitału.

Lokaty możemy podzielić jeszcze na takie, które mają oprocentowanie stałe lub zmienne. W pierwszym przypadku oznacza to, że przez okres trwania umowy oprocentowanie lokaty jest niezmienne. Nie ulega zmianie nawet, gdy zwiększa się stopa inflacji i stopy procentowe. Oprocentowanie lokat może natomiast również ulegać zmianie, w zależności od sytuacji rynkowej. Oprocentowanie zmienne jest zwykle wyższe niż stałe i ustalane przez bank co pewien czas, na przykład kwartał.

Author:

Related Post

top