Korzystając z usług biura rachunkowego, chcemy być pewni, że pomaga nam kompetentna osoba. W związku z tym osoby chcące rozpocząć taką działalność muszą spełnić kilka kryteriów precyzyjnie określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 roku.

Jeśli chodzi o wykształcenie do wyboru jest kilka ścieżek po których możemy założyć biuro rachunkowe. Możemy posiadać wyższe wykształcenie zdobyte na kierunku ekonomicznym specjalności rachunkowość i dyplom magistra. Uczelnia, która dyplom nam wydała powinna mieć możliwość nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Jeśli ukończyliśmy studia o innej specjalności niż rachunkowość, a uczelnia nie miała możliwości przyznawania stopnia doktora nauk ekonomicznych, musimy wybrać się na studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Jeśli mamy wykształcenie średnie, możemy zdać egzamin sprawdzający naszą wiedzę z rachunkowości.

Kolejnym kryterium które musimy spełnić to odpowiednie doświadczenie. W przypadku absolwenta rachunkowości lub osoby z wykształceniem średnim, ale po wspomnianym egzaminie potrzebne będą 3 lata praktyki i odpowiednie dokumenty potwierdzające jej zdobycie. Jeśli ukończymy studia podyplomowe z rachunkowości, doświadczenie musimy zbierać przez 2 lata.
Kolejnym krokiem na drodze do świadczenia usług księgowych jest zdanie państwowego egzaminu. Gdy tego dokonamy, otrzymamy certyfikat księgowy wydawany przez ministra finansów. Odebranie takiego certyfikatu musi poprzedzić złożenie oświadczenia o pełnej zdolności do prowadzenia prawnych czynności oraz deklaracja, że korzystamy z pełni praw publicznych. Nie możemy również być karani.

Założyć biuro rachunkowe nie jest takie prosto – i całe szczęście. Oczywiście, wybierając dostawcę usług tego typu musimy być bardzo uważni, ale powyżej opisane wymagania są przynajmniej minimalnym gwarantem doświadczenia i wiedzy posiadanej przez osobę, która biuro otworzyła.

Author:

Related Post

top