Według najprostszej definicji ekonomicznej rynek stanowi sumę akcji kupna i sprzedaży. Ta krótka i zwięzła definicja ujmuje sedno sprawy i wyjaśnia wszystko co dotyczy rynku i gospodarki rynkowej. Akty kupna i sprzedaży są dokonywane zarówno wówczas, kiedy jeden towar wymieniany jest na inny, jak i wówczas gdy wymieniany jest na pieniądze.

Można powiedzieć , że rynek będzie istniał także wówczas kiedy chociaż raz dziennie zostanie dokonany jeden akt kupna i sprzedaży. Będzie to skrajnie nędzny rynek, lecz będzie to mimo wszystko – rynek. Transakcje finansowe również podlegają prawom rynku i dlatego działa doradztwo finansowe w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski. Definicja rynku nie określa tych procesów, które zachodzą do czasu pojawienia się danego produktu w sprzedaży, jak też po jego zakupieniu.

Zatem z definicji rynku wynika to, że szereg zjawisk, które powstają na nim zachodzi już poza nim. Jest oczywiste, że sygnały z rynków finansowych powinny być brane pod uwagę przez dostawców towarów, i przez tych którzy mają wpływ na systemy płac i na regulację dochodów, lecz jest również oczywiste, że oddziaływanie na podaż towarów i pieniędzy dokonuje się metodami które z rynkiem nie maja nic wspólnego. Rynek w swojej istocie nie stanowi sam z siebie panaceum na wszelkie dolegliwości gospodarki. Rynek podobnie jak każda rzecz powinna mieć swoją strukturę.

Z definicji rynku wynika że aktów kupna i sprzedaży dokonują zawsze dwie strony – sprzedający i kupujący. Jeśli zatem przyjrzymy się bliżej rynkowym podmiotom, to zauważymy, że mogą one zostać podzielone na grupy: tych co kupują środki, oraz grupę konsumentów, dla których w końcowej fazie obrotu jest przeznaczona cała finalna produkcja. Zatem rynek finansowy nie może stanowić czegoś w rodzaju dżungli – przeciwnie, powinno być to dobrze uprawione pole. Żeby rynek stanowił takie pole i przynosił uczestnikom pożytek, musi być dobrze zorganizowany.

Na rynku konsument występuje ze swoimi pieniędzmi i kupuje te towary za pomocą których zaspokaja swoje potrzeby. Natomiast rynek finansowy jest o tyle specyficzny, że na nim pieniądz, same w sobie stanowią produkt. Biura doradztwa finansowego zajmują się także prognozowaniem, a zatem przewidywaniem koniunktury jaka będzie w sprzedaży rozmaitych finansowych produktów.

Author:

Related Post

top