Polisa inwestycyjna jest coraz częściej popularna w dzisiejszych czasach. Dominującym trendem w XXI w. jest zabezpieczenie swojej przyszłości. Z pomocą przychodzi polisa inwestycyjna. Skandia polisa inwestycyjna daje gwarancję zwrotu kapitału do wysokości wpłaconych składek. Bardzo ważnym atutem jest też inwestowanie elastyczne, które daje możliwość transferu kapitału pomiędzy różnymi funduszami. Drugim bardzo ważnym atutem jest  odroczenie w czasie płatności podatku od zysków kapitałowych – podatek Belki opłacany jest tylko w momencie wypłaty. Świadczenie wypłacane przez Skandie omija masę spadkową a co za tym idzie skraca czas trwania procedury wypłacania a także co ważne trafia bezpośrednio do osób uposażonych tą polisą. Polisa inwestycyjna daje możliwość w sposób łatwy i klarowny budować kapitał na przyszłość, dodatkowo motywując do oszczędzania. Ważnym aspektem jest także możliwość ulokowania środków w funduszach z gwarantowaną stopą zwrotu a zdecydowana większość tych funduszy ma bezpieczny charakter.

Author:

Related Post

top