Skandia jest wywodzącym się ze Szwecji towarzystwem ubezpieczeniowym. Została założona w 1855 roku, a w Polsce działa od 1999 roku. Oferowane polskim klientom przez towarzystwo ubezpieczeniowe Skandia produkty można podzielić na trzy główne rodzaje: ubezpieczenia, inwestycje oraz oszczędności.

Do wartych uwagi produktów oszczędnościowych należy Optimum Saver, czyli ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką regularną. Jest to rodzaj długoterminowego ubezpieczenia, polegającego na regularnych wpłatach składek z możliwością lokowania dodatkowych kwot. Ubezpieczony ma jednocześnie prawo do podejmowania decyzji inwestycyjnych polegających na inwestowaniu w instrumenty finansowe pod nazwą Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Zalety tego produktu to możliwość częściowych wypłat oraz dokonywania nadpłat, a także możliwość skorzystania z czasowego zawieszenia płatności składek lub nawet przejścia w okres bezskładkowy. Maksymalnie w ramach składek regularnych można wpłacić 36 tysięcy złotych rocznie.

Author:

Related Post

top