Informacje
Informacje

Zadanie V jest realizowane w ramach Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 z późniejszymi zmianami– tj. zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczenie członkom spółdzielni samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Świadczeniem wzajemnym członka spółdzielni mieszkaniowej nie jest uiszczenie ceny lecz wpłata wkładu budowlanego stanowiącego równowartość kosztów poniesionych na budowę jego lokalu (art. 18 ust. 1). W konsekwencji ten zakres działania spółdzielni mieszkaniowej nie jest działalnością komercyjną, gdyż nie może osiągnąć z tego tytułu żadnego dochodu. W związku z tym spółdzielnia nie podlega wymogom ustawy deweloperskiej w tym przygotowania dla inwestorów prospektu informacyjnego.

A. Zasady wyboru lokalu i innych powierzchni pomocniczych:

Miejsce wyboru : Biuro Obsługi Inwestora pok. 6 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Malinowskiego 5,
tel.(22) 641-59-91 wewn. 125, 602 511 809

1. Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od dnia wyboru lokalu wraz z obowiązkowym miejscem postojowym (lub samego m.p.). Warunkiem odbioru podpisanej umowy jest okazanie dowodu wpłaty w wysokości 1.500 (jednego tysiąca) złotych, tytułem opłaty manipulacyjnej, w dniu podpisania umowy na budowę lokalu i miejsca postojowego (lub 500zł w przypadku wyłącznie miejsca postojowego).

2. Warunkiem koniecznym ważności umowy o budowę lokalu (przystąpienia do współfinansowania inwestycji) jest dokonanie wpłaty określonej w tej umowie w terminie do 30 dni (trzydziestu dni) od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu i / lub miejsca postojowego opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

B. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

1. Czy można zrezygnować w trakcie budowy i czy zwracane są wpłacone pieniądze ? TAK – oprócz opłaty manipulacyjnej

2. Czy nie będzie problemu jeśli po podpisaniu umowy sprzedam mieszkanie i utracę członkostwo w spółdzielni?
Odp.: Po podpisaniu umowy realizacyjnej można sprzedać prawo do umowy (tzw. „ekspektatywę”), zrezygnować z kontynuacji umowy lub zrezygnować ze wskazaniem następcy. Szczegóły postępowania określone są w treści umowy realizacyjnej – o budowę lokalu.

3. Czy teren należy do spółdzielni ? TAK jest w użytkowaniu wieczystym

4. Czy budynek jest ogrodzony, czy w każdej części budynku będą windy, czy będzie monitoring ?
Odp.: Nie będzie ogrodzony, w każdej części budynku będą windy (do poziomu -2 garaży), planowany jest monitoring

O inwestycji
O inwestycji

ZADANIE V jest to inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna z usługami zlokalizowana przy ul. Dereniowej w centrum Ursynowa, w pobliżu stacji metra Imielin.

Obiekt o charakterze wielkomiejskim realizowany będzie na zasadzie samofinansowania, wyłącznie ze środków indywidualnych inwestorów, w systemie spółdzielczym non profit (według rzeczywistych kosztów realizacji).

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Aktualna przewidziana do realizacji koncepcja architektoniczna jest o kilkadziesiąt procent mniejsza od pierwotnej wskutek uwzględnienia uwag wniesionych w trakcie konsultacji z członkami spółdzielni zobacz
Obiekt posiadać będzie:

147 mieszkań o strukturze i wielkości uwzgledniającej potrzeby członków spółdzielni,
8 lokali usługowych,
357 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz naziemnych,
147 pomieszczeń gospodarczych.

Inwestycja „Zadanie V” – budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Dereniowej

Obiekt posiadać będzie:

147 mieszkań o strukturzre i wielkości uwzgledniającej potrzeby członków spółdzielni,
8 lokali usługowych,
379 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz naziemnych,
145 pomieszczeń gospodarczych.

słowa kluczowe: inwestoronline, smb imielin zadanie v, smb imielin zadanie 5, smb imielin ceny, smb imielin dereniowa, spółdzielnia imielin inwestycje, smb imielin malinowskiego, inwestycja smb imielin

Author:

Related Post

top