Syndykat jest formą monopolu, w którym przedsiębiorstwa tracą samodzielność handlową; sprzedaż towarów, a niekiedy i zakup surowców odbywa się za pośrednictwem wspólnej organizacji. Przy tej formie zrzeszenia przedsiębiorstwa tracą bezpośrednią więź z rynkiem, klientelą. Stąd wynikają trudności ?wyjścia” z syndykatu, przedsiębiorstwo staje bowiem przed koniecznością tworzenia nowego aparatu zbytu i odzyskiwania poprzedniej pozycji na rynku. Kolejnym szczeblem organizacji monopolistycznych są trusty. W odróżnieniu od syndykatu, członkowie trustu tracą samodzielność zarówno produkcyjną, jak i handlową. Nazwa tej formy porozumienia monopolistycznego wiąże się ze sposobem jego powstawania. W języku angielskim ?trust” oznacza powiernictwo, zaufanie. Trusty powstawały więc w ten sposób, że właściciele akcji w celu administrowania nimi przekazywali akcje przedsiębiorstw powiernikom, w zamian za zaświadczenia własności (certyfikaty). W ten sposób dokonywało się łączenie kapitałów przedsiębiorstw ? w zasadzie w jednej gałęzi produkcji. Trusty powstawały także w drodze wykupu akcji jednych przedsiębiorstw przez drugie. Takie łączenie przedsiębiorstw danej gałęzi mogło być również dobrowolne (proces fuzji, konsolidacji).

Author:

Related Post

top