Upadłość konsumencka Kraków

Upadłość konsumencka – co trzeba o niej wiedzieć?
Pożyczanie pieniędzy nie jest złą rzeczą. Trzeba jednak pamiętać, że każdy dług należy zwrócić. Problem pojawia się, gdy wysokość zobowiązań przekracza nasze dochody. Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – co to jest?
Upadłość konsumencka Kraków to propozycja, która skierowana jest do osób prywatnych. Należy pamiętać, że osoby te nie mogą prowadzić firmy.

Upadłość konsumencka Kraków ma na celu zabezpieczenie wierzycieli w jak największym stopniu, ale również pomoc dłużnikowi w powrocie do normalnego życia, w którym nie będzie bał się wizyty komornika.

Od czego zacząć?
Chcąc ogłosić upadłość konsumencką należy otrzymać wyrok sądu. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu, w którym dłużnik opisuje swoją sytuację materialną.

Bardzo ważne jest, by wniosek został wypełniony starannie, gdyż to od niego zależy wyrok sądu. We wniosku należy opisać swoje wszystkie zobowiązania finansowe. Ważne jest również, by pamiętać o kosztach, które w codziennym życiu ponosi dłużnik.

Kolejnym krokiem jest opisanie swoich długów. Należy również pamiętać, by dłużnik wyszczególnił długi, których nie uznaje.

Author:

Related Post

top