Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta
W ostatnich miesiącach coraz więcej osób ma problemy ze spłatą swoich kredytów hipotecznych i innych zobowiązań finansowych. Rozwiązaniem wydaje się upadłość konsumencka. Czy łatwo jest ogłosić upadłość w Polsce? Kilka znanych osób przyznało się do takiej procedury i zakończyło ją sukcesem. Czy zwykły Polak również może spróbować? Oczywiście, że tak. Sprawa zostanie dokładnie przeanalizowane przez sąd, zbadane zostaną wszystkie dowody. Nie bez znaczenia jest fakt, jak doszło do tego, że ktoś nie ma teraz żadnych zasobów materialnych, a ma tylko same długi. Jeżeli dłużnik roztrwonił cały swój majątek dobrowolnie i świadomie, może być trudno o uzyskanie upadłości konsumenckiej. Na pewno dłużnik musi współpracować z urzędnikami na każdym etapie postępowania. Trzeba okazać bezwzględne posłuszeństwo i chęć rozwiązania problemów polubownie. Zobowiązania trzeba będzie w jakimś stopniu spłacić, a późniejsze przychody i wydatki będą szczegółowo kontrolowane przez urzędników. Jak ocenić pod względem moralnym fakt, że upadłość konsumenta pozwala mu uniknąć pełnej odpowiedzialności za zobowiązania?

Author:

Related Post

top